Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
خدمات ما

خدمات ما

امروزه هيچ كشوري در جدايي كامل از كشورهاي ديگر زندگي نمی كند. منابع اقتصادي، تكنولوژي و سطح زندگي افراد يك كشور، بستگي نسبي به اقتصاد كشورهاي ديگر دارد كه به وسيله جريان پيچيد هاي از كالاها، خدمات، سرمايه و تكنولوژي، به هم مربوط ميشوند. كشورها از طريق مبادلات بين المللی، سطح توليد خود را بالا برده و سود بيشتري كسب می كنند. مبادلات بين الملل، زمينه ساز ايجاد تخصص بين الملل مي شود. از جمله اقدامات و تصمیمات حیاتی در هر شرکت و سازمانی توسعه کسب کار آن مجموعه می‌باشد. برندها و شرکت‌ها جهت ورود به بازارهای جدیدی بین‌المللی باید تحقیقات گسترد‌ی در زمینه‌های مختلفی‌ انجام دهند. بازار بین‌المللی تفاوتهای عمده‌ای با بازار داخلی‌ از جمله تفاوتهای سیاسی،اقتصادی،محیطی‌،نظام بانکی‌،فرهنگی‌،آب و هوایی،تکنولوژی دارند شرکت‌ها برای جمع‌آوری اطلاعات جهت بررسی ورود به بازارهای جدیدی نیازمند صرف هزینه‌های مالیای و زمانی زیادی میباشند. شرکت‌ها و سازمانهای حرفه‌ای جهت تسریع و تسهیل و همچنین تصدیق اطلاعات جم آوری شده و نیز کاهش هزینه‌های مالی و زمانی‌ ورود به بازارهای جدیدی بین‌المللی با شرکت‌های محلی سابقه دار همکاری می کنند. شرکت گلکسی با استفاده از تجارب دراز مدت خود و آشنایی کامل با شرایط و قوانین مربوط به ایران و ترکیه بهترین و مناسبترین راه‌های توسعه کسب و کار را در اختیار شرکت‌ها قرار می‌‌دهد. ما برای راحتی‌ کار مشتری خود تمامی‌ مطالعات و ارزیابی‌ها را انجام داده و اطلات مربوط را در اختیار شرکت‌ها قرار میدهیم. از جمله این مطالعات و اقدامات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: تحقیق بازار آنالیز رقبا آنالیز قیمت آنالیز ریسک (Feasibility)‌تهیه طرح توجیهی استراتژی ورود به بازار امکان سنجی و مکان یابی‌ (بازاریابی (بازاریابی اینترنتی بازار رسانی تأمین نیروی انسانی‌ خدمات گمرکی قوانین گمرکی خدمات حمل و نقل قوانین کار استراتژی استقرار در بازار تبلیغات مجموعه گلکسی تنها به جمع آوری اطلاعات و ارائه آنها اکتفا نمی نماید و در تمامی مراحل کار از شروع تحقیقات تا ارائه استراتژی ورود و همچنین در تمام مراحل اجرایی کار با استفاده از تجربیات شرکت های همکار خود که هر کدام در زمینه‌های تخصّصی خود جز رهبران بازار هستند شما را تا رسیدن به مقصد همراهی می‌نماید و در تمامی مراحل کار در کنار شما خواهد بود. ما در این راه با شما همراه می‌شویم تا شما با قدم های مطمئن تر به موفقیت برسید. شاپینگ مال 'اینوستا “ - مشاوره کاری” گلکسی – “حمل و نقل ” کالجار “

  1. 'خدمات تجاری 'گلکسی
  2. 'مدیریت مرکز تجاری 'اینوستا
  3. 'خدمات حمل و نقل 'کالجار